Skladová evidence pomocí HELIOS iNuvio

Chtěli byste ve Vaší firmě zefektivnit vedení skladové agendy? Rádi byste měli komplexní přehled o změnách stavu na skladě a pohybu zboží?

Seznamte se s HELIOS iNuvio!

Efektivní skladová evidence v HELIOS iNuvio

ERP systém HELIOS iNuvio nabízí modul Skladová evidence, který pomáhá firmám efektivně vést skladovou agendu (warehouse management) a vytvářet skladové doklady a inventury, evidovat skladové ceny, náklady nebo měrné jednotky. Úzce spolupracuje s modulem Obchod a navazuje na zpracování obchodního případu – zakázky.

Modul umožňuje rychle pořizovat záznamy, např. pomocí klávesových zkratek a předvoleb, tvorbou kopií skladových karet i skladových dokladů, hromadných změn parametrů nebo snadných převodů skladových položek. Nabízí také využití čárových kódů.

HELIOS iNuvio přináší kompletní evidenci skladových zásob, a to na libovolném počtu skladů, přičemž metoda evidence skladu může být pro každý sklad nastavena samostatně a změněna dle potřeb. Také podporuje funkce, jako je umístění zboží na skladě (lokace), Intrastat, EKOKOM či využití čtečky čárových kódů.

Modul skladové evidence umožňuje generovat podklady pro skladové inventury jednotlivých skladů, tisknout inventurní protokoly a vytvářet uzávěrky skladu s blokováním změny stavu před datem uzávěrky. Nabízí také možnost integrace s Balíkobotem a přímou expedici.

Chtěli byste vědět více?

Kontaktujte nás! Rádi Vám předvedeme živou ukázku.