Reference

Případové studie

Případová studie nasazení pokladního systému HELIOS iNuvio v organizaci Cesta domů, z.ú.

Vybrané reference Orange Solutions s.r.o.

MEDESA s.r.o.

MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic

ARMOTECH s.r.o.

OBO BETTERMANN s. r. o.

The Prague Concert Co., s.r.o.

C.P.A. & TAX PARTNERS s.r.o.

Valmet s.r.o.

PRAGOPERUN, spol. s r.o.

MarexTrade s.r.o.

Metarom, a.s.

SIVEK HOTELS s.r.o.

Grant Thornton Tax & Accounting

EuroAgentur Hotels & Travel a.s.

Senator Travel s.r.o.

Amica Commerce s.r.o.

Cesta domů, z.ú.

TOVÁRNA o.p.s.

Americká obchodní komora v České republice

WAGA s.r.o.

SPECIÁLNÍ DOMÁCÍ PÉČE, s.r.o.

A další…