Majetek a Leasing v systému Helios Orange iNUVIO

Hledáte příjemný nástroj pro evidenci majetku a oblast leasingu ve Vaší organizaci?

Seznamte se s Helios Orange iNUVIO!

Majetek a Leasing v ERP systému Helios Orange iNUVIO

Modul Majetek umožňuje evidenci hmotného (odepisovaného), nehmotného i drobného majetku. Zavádění majetku výrazně usnadňují protokoly (šablony). Účetní odpisy mohou být prováděny dle vlastního nastavení nebo dle odpisů daňových. Účtování o pohybech majetku a odpisech lze snadno předkontovat. Také lze používat čárové kódy pro jednoduchou inventarizaci, například mobilní aplikací MIM (Mobilní Inventura Majetku), kterou lze snadno stáhnout pomocí Google Play. Výstupem modulu jsou inventární karty jednotlivých místností, zapůjčeného majetku jednotlivým osobám, včetně předávacích protokolů.

Modul Leasing je určen k evidenci a práci v oblasti leasingu (agenda leasingu z hlediska nájemců), časového rozlišení (nákladů i výnosů), splátek (splátkový prodej, splátkové kalendáře, úvěry) a opakovaných plateb (automatická hromadná fakturace).

Chtěli byste se dozvědět více? Neváhejte se na nás obrátit!