Helios Orange a Business Intelligence

HELIOS Orange patří mezi nejpoužívanější podnikové informační systémy v České republice. Přináší moderní přístup ke klíčovým informacím. HELIOS Orange disponuje řešením Business Intelligence (BI), díky kterému mohou uživatelé efektivně a uceleně pracovat s firemními daty.

Business Intelligence v Helios Orange

Business Intelligence (BI) představuje pojem pro analytické podnikové aplikace. Hlavním účelem je poskytnout hodnotná data pro rychlejší a účinné rozhodování ve firmě. Řešení umožňuje pracovat s daty z minulosti, ale dokáže také odhadovat budoucí vývoj.

BI pokrývá celý reportovací cyklus, to znamená od sběru dat z různých zdrojů přes jejich analýzu až po prezentaci pomocí ukazatelů výkonnosti. Business Intelligence používají hlavně střední a větší společnosti, které pracují s velkým množstvím informací nebo s daty z různých zdrojových systémů.

Business Intelligence má také vliv na strategické rozhodování ve společnosti a je nepostradatelnou součástí informačního systému. Vytváří konkurenční výhody a ovlivňuje úspěch společnosti.

BI v praxi přináší souhrnné pohledy na stávající data a na klíčové ukazatele. Umí provádět matematickou analýzu nynějších dat a na základě těchto informací připravovat náměty a doporučení pro management. Je však nezbytné, aby vedoucí zaměstnanci uměli data využívat a aktivně s nimi pracovali.

Bezpečnost řešení je zajištěna administrací uživatelských práv.

Chcete se o Helios Orange dozvědět více? Kontaktujte nás! 

Oblast Business Intelligence pokrývají i naše další řešení – podívejte se na naše webové stránky!