Ekonomika v systému HELIOS Orange iNUVIO

Potřebujete spolehlivý nástroj pro oblast ekonomiky u Vás ve společnosti? Seznamte se s řešením HELIOS Orange iNUVIO!

Modul Ekonomika zajišťuje, že při rozhodování o klíčových ekonomických záležitostech máte snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím ihned ze systému.

Ekonomika v HELIOS Orange iNUVIO

Modul Ekonomika Vám garantuje správnost a údržbu platné legislativy, podporuje účetní standardy IFRS, US-GAAP či vlastní standardy. Nabízí možnost daňové evidence a tvorby výkazů DPH i na základě zahraničních legislativ v rámci EU (s výběrem požadované měny). Dokáže samostatně vyměřit daně a cla při dovozu z EU i třetích zemí. Kontroluje konzistenci dat mezi účetnictvím a daňovou evidencí.

V oblasti fakturace zajišťuje procesy evidence faktur přijatých a vydaných. Pomocí tohoto modulu se vytváří účetní záznamy z již existujících údajů na jednotlivých fakturách, prostřednictvím účetních kontací.

Helios Orange iNUVIO umožňuje automatizované a účinné sledování závazků a vymáhání pohledávek, včetně nastavení upomínek různých stupňů a penalizačních faktur. Zahrnuje pokladny pro vedení pokladních knih v tuzemské a zahraniční měně.

Součástí modulu Ekonomika je také evidence výpisů z bankovních účtů. Platební příkazy jsou pořizovány z vydaných a přijatých faktur a saldokonta. Helios Orange iNUVIO zajišťuje párovaní přijatých a vydaných faktur jednotlivých bankovních výpisů s účetnictvím.